KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

A. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kuazar İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kuazar İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Kişisel Verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması konusunda son derece kararlı ve duyarlıyız. İşbu Aydınlatma Metni, topladığımız Kişisel Verilerin neler olduğuna, bunları hangi amaçla kullandığımıza ve nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri ihtiva eder.

Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.

 

B. Aydınlatma Metni’nin Yürürlük Tarihi

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda perakende hizmetinin yürütülmesi amacıyla Kuazar İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve alt kuruluşu olan DepoEczanem.com (“DepoEczanem”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nin son güncellenme tarihi Yürürlük Tarihi’dir.

 

C. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, içerik aksini gerektirmedikçe, aşağıda listelenen kelime ve ifadeler aşağıda belirtilen anlamı taşıyacaktır:

 1. “Veri Tabanı” müşterilerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.

 2. “Yürürlük Tarihi” 18.03.2019’dur.

 3. “Mobil Uygulama” Kuazar İlaç/DepoEczanem tarafından yönetilen mobil uygulamayı ifade eder.

 4. “Müşteri Hizmetleri” hattı numaralarımız web sitemizde ve uygulamamızda yer alan numaralardır.

 5. “Bağlı Ortaklıklar” Kuazar İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde faaliyet gösteren Perakende Satış ve Hizmet sunan tüm perakende ve üretim bölümleri ifade eder. 

 6. “Mağazalar” Kuazar İlaç/DepoEczanem tarafından (online veya offline) idare edilen mağazaları ifade eder.

 7. “İş ortakları” Perakende Satış ve Hizmet işini yürüten Kuazar İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki şirketleri ifade eder.

 8. “KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

 9. “Kişisel veri” KVKK kapsamında düzenlenen veri kapsamını ifade eder.

 10. “Web sitesi” www.kuazarilac.com.tr | www.depoeczanem.com adresinden hizmet vermektedir.

 11. “Kayıtlı Müşteri” Web sitemiz veya Mobil Uygulamamız aracılığımız kayıtlı hesabı olan müşteriyi ifade eder.

 12. “Perakende Satış ve Hizmet” aşağıdakilerden herhangi biri ile ilgili olarak malların satışını veya hizmeti (fiziksel veya çevrimiçi kanallar aracılığıyla) ifade eder: giyim eşyası, dermokozmetik, gıda takviyesi, elektronik, kozmetik, oyuncak vb.

 

D. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kayıtlı Müşterimiz olabilmeniz, ürün ve hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt sırasında gerekli Kişisel Verileri sağlamanız gerekmektedir. Sizin için ilgi çekici olabileceğini düşündüğümüz, size özel olarak hazırlanan hizmet ve ürünlerden faydalanabilmeniz için başka bazı bilgilere de ihtiyacımız olabilir. Toplayabileceğimiz Kişisel Veriler adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, cinsiyet ve alışveriş alışkanlıklarınızdan ibaret olan kişisel verilerinizdir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

Veritabanında yer alan Kişisel Verilerinizi her durumda KVKK kapsamında ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda toplama, kaydetme, düzenleme, kategorize etme, sınıflandırma, saklama, güncelleme, düzeltme, kullanma, analiz etme, değiştirme, yeniden düzenleme ve Türkiye’de ve/veya yurt dışında bulunan ve tamamı 4. maddede sıralanan üçüncü kişilere aktarma ve bu kişilerce aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işleme hakkına sahip olacağız.

Bize sağladığınız ve web sitemizin ve mobil uygulamamamızın kullanımı ile alakalı ve gerekli Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 • Müşteri Kaydı başvurunuzun yapılması;

 •  Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması;

 •  Web sitesi ve Mobil uygulamamızın yönetimi, idaresi ve bakımı yapılması;

 • Siparişlerinizin tamamlanması, ödeme durumu ve detaylarınızın doğrulanması;

 • DepoEczanem Parapuan işlemleri ve buna ilişkin bildirimlerin yapılması;

 • Eğer onayınız varsa kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetlerinin bilgilendirilmesi;

 • Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetlerinin yapılması ve sizlerin tüm bu imkanlardan faydalanabilmesi;

 • Kuazar İlaç/DepoEczanem tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek hizmetinize sunulabilmesi, bunlarla ilgili talep ve şikayetlerin takibi;

 • Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel değerlendirmeler (verimlilik, yerindelik analizleri dahil) yapılması, pazar araştırmaları çalışmalarının yapılması;

 • Kullanıcı ilişkileri yönetimi, kullanıcı memnuniyeti anketleri faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yapılması ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi;

 • Kurumsal iletişim faaliyetleri yürütülmesi;

 • Sizlerin ve kişisel verilerinizin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması;

 • İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, hukuki uyum sürecinin yürütülmesi;

 • Tarafınızca DepoEczanem Parapuan ile ilgili olarak ilettiğiniz şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi;

 • Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriye özel kampanyaların SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması, müşteri memnuniyet anketleri ve telesatış uygulamalarının yapılması;

 • Eğer üyeliğiniz varsa; DepoEczanem Parapuan ve Sadakat Programına üyelik işlemlerinin tamamlanması ve Sadakat Programı kapsamında sunulan promosyon, çekiliş, yarışma ve benzeri aktivitelere katılımınızın sağlanması;

 • Çeşitli anket, çekiliş ve yarışma gibi etkinliklere katılım sağlanması;

 • Kuazar İlaç/DepoEczanem’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması;

 • Muhasebesel işlemlerin yürütülmesi.

 

E. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerinizin İşlenmesine izin verdiğiniz üçüncü kişiler aşağıdakiler ile sınırlıdır. Verileriniz aşağıda belirtilenler (“Veri Alanlar”) dışında üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

 

Ticimax – Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş.

FemSoft – Fem  Bilgisayar Yazalım Geliştirme Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Yurtiçi Kargo Sevisi A.Ş.

Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

PTT Kargo – Posta Telgraf Teşkilatı A.Ş.

Bulutsantralim - Verimor Telekomünikasyon A.Ş. (Müşteri Hizmetleri’nin aranması halinde)

Netgsm İletişim ve Bilgi Tekonolojileri A.Ş. (SMS ve e-mail bilgilendirmesi için)

Mastercard Europe S.A. - Masterpass

 

Bankalar aracılığıyla ödeme alınmakta ve kart bilgileriniz Kuazar İlaç ve DepoEczanem.com tarafından hiçbir şekilde görüntülenememektedir.

 

Yukarıdaki şirketlerle kişisel veri paylaşılmasının amacı; şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilen hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesidir.

Şirketimiz ayrıca iş faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla kullanılmakta olan sistemlerin, sunucuların ya da hizmet sağlayan tedarikçilerin sunucularının yurt dışında bulunuyor olması nedeniyle ilgili verileri yurt dışında saklayabilmektedir.

 

F. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kuazar İlaç/DepoEczanem tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları vasıtasıyla ya da www.depoeczanem.com internet sitesi, DepoEczanem Mobil Uygulaması veya DepoEczanem Parapuan üyeliğiniz aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili durumlarda 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca açık rızanıza bağlı olarak ve KVKK m.5/2 uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” sebeplerine istinaden işlenebilmektedir.

 

G. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemler ile, işbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma kurulunca belirlenen ücret alınacaktır.

 • 6698 Sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddeleri kapsamında,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize Kanun'un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Aziziye Mh. Kuşkondu Sk. No: 24/7 Aşağı Ayrancı, Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize, güvenli elektronik imza veya mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR