ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Sayın Kullanıcımız;

Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek Üye Ol işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.  Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır. 

 

TARİH: ___ / ___ / ______

 

A. TARAFLAR

Merkez Ofisi Aziziye Mh. Kuşkondu Sk. No: 24/7 Aşağı Ayrancı, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Kuazar İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Kuazar İlaç"); isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler ("Üye") arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

 

B. TANIMLAR

Site: http://www.depoeczanem.com adresinde yer alan ve DepoEczanem’inn hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade etmektedi.

Mobil Uygulama: Kuazar İlaç/DepoEczanem tarafından yönetilen mobil uygulamayı ifade eder.

Kullanıcı: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye: İşbu Sözleşme uyarınca http://www.depoeczanem.com adresindeki internet sitesi ("DepoEczanem Web Sitesi")'ne T.C. Kanunları çerçevesinde üye olan ve reşit olan kullanıcıları ifade eder.

Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından doldurulan üyelik formu ile verilen bilgilerin Kuazar İlaç tarafından onaylanması ve bildirimi ile Üye olma işleminin gerçekleşmesidir.

Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder. Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metinleri sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

 

C. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, DepoEczanem internet sitesinde veya mobil uygulamada sunulan hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanma şartları ile üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

D. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

D1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

D1.1. Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Kuazar İlaç yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üye, Kuazar İlaç'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Kuazar İlaç’a bildirmekle yükümlüdür.

D1.2. Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi Kuazar İlaç'a bildirmesiyle kurulur.

D1.3. Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

D1.4. Web sitesinin veya Mobil Uygulama’nın Yönetimi: Üye, Kuazar İlaç Şirketinin önceden bildirmeden DepoEczanem Web Sitesi veya Mobil Uygulama çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan DepoEczanem, Kuazar İlaç ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

D1.5. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin DepoEczanem Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

D1.6. Web sitesinin kullanımında Kuazar İlaç/DepoEczanem Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.

 

D2. KUAZAR İLAÇ/DEPO ECZANEM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

D2.1. Kuazar İlaç, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

D2.2. Kuazar İlaç'ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

D2.3. Kuazar İlaç'ın, Üye’lerin bilgilerini Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

D2.4. Kuazar İlaç, Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Aydınlatma Metni’ninde belirtilen işleme amaçlarına aykırı düşmemek kaydıyla, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

D2.5. Kuazar İlaç, Site’de veya Mobil Uygulama’da kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve Üye’leri Site veya Mobil Uygulama üzerinden  bilgilendirmekle yükümlüdür.

D2.6. Site’ye veya Mobil Uygulama’ya girilmesi, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın ya da Site’deki veya Mobil Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan Kuazar İlaç ve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Kuazar İlaç, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

D2.7. Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Kuazar İlaç'a aittir. Kullancı’nın, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Kuazar İlaç tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Kuazar İlaç, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki veya Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, DepoEczanem markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ya da mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Kuazar İlaç'ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

D2.8. Kuazar İlaç kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

D2.9. Kuazar İlaç tarafından, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site’ye veya Mobil Uygulama’ya erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye veya Mobil Uygulama’ya erişilen tarih ve saat, sitede veya Mobil Uygulama’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

D2.10. Kuazar İlaç, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

E. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, DepoEczanem Web Sitesinin ve mobil uygulamasının tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ve mobil uygulamaya ait tüm unsurların Kuazar İlaç'a ait ve/veya Kuazar İlaç tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta Kuazar İlaç'a ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Kuazar İlaç'ın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Kuazar İlaç'a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, Alıcı, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kuazar İlaç'ın karşı karşıya kaldığı tazminat, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararları karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

F. SÖZLEŞME'NİN FESHİ

Kuazar İlaç, Üye’nin Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Kuazar İlaç tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin statüsüne son verebilir.

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedilebilir.

 

G. GENEL HÜKÜMLER

G1. MÜCBİR SEBEPLER

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 

  • Tabiat hadisesi, tabii afetler (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.),

  • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması.

  • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,

  • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,

  • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler.

 

 

G2. SÖZLEŞME'NİN YORUMU

G2.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

G.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

 

G3. TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Kuazar İlaç'ın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

 

G4. YETKİ

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

G5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

araflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Ankara Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.

 

Soru ve önerileriniz için 0.312 441 53 01  numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. [email protected] | [email protected] e-posta adreslerinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR